Kluczowe zalety

 • Wyjątkowy model ISQ: niezbędny do przewidywalnego natychmiastowego lub wczesnego obciążenia
 • Doskonała stabilizacja pierwotna nawet przy zmniejszonej gęstości kości. Gwarantowana szczelność, nie dochodzi do luzowania śrub

Dzięki specjalnej konstrukcji inspirowanej biologią, implanty AnyRidge® oferują skuteczne rozwiązania terapeutyczne, które są mniej inwazyjne, szybkie, przewidywalne i lepsze pod względem estetycznym, szczególnie w przypadku natychmiastowego obciążenia i krótkich implantów.

Osiągnij niesamowitą stabilizację pierwotną przy dowolnej gęstości kości (D1-D4) i przy dowolnej strukturze wyrostka (szerokość i głębokość) - stąd nazwa AnyRidge®

Jak to jest możliwe?

Magia tkwi w biologicznym projekcie implantów AnyRidge®:

Obejrzyj animację!

KnifeThread®

Różne głebokości gwintu przy tej samej średnicy rdzenia

W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów implantologicznych, które niszczą cenną kość przy użyciu szerszych implantów w miękkiej kości, AnyRidge® wykorzystuje standardowy rdzeń o różnych głębokościach gwintu, dzięki czemu ma zastosowanie dla kości o każdej gęstości.

Wprowadzając implanty AnyRidge nie mamy stałego protokołu chrurgicznego. Wykonujemy wiercenia zgodnie z jakością kości pacjenta aby uzyskać jak najlepszą stabilizację pierowtną. Np. w przypadku kości miękkiej typu D4 można wprowadzić implant o średnicy 5mm po wykonaniu otworu o średnicy 2.9mm. co pozwoli na zachowanie kość wyrostka, zmniejszy ogólną utratę masy kostnej i zapewni doskonałą stabilizację pierwotną.

Zmaksymalizowana powierzchnia i duży obszar między gwintami dla szybszej osteointegracji.

Innowacyjna, progresywna konstrukcja gwintu nożowego AnyRidge® zapewnia płynne i łatwe wprowadzanie implantu, co zapobiega martwicy kości, pozostawia miejsce na krążenie krwi i zapewnia większą powierzchnię dla szybszej osteointegracji.1

- Strong
- Faster
- Safer

Aby zwiększyć stabilizację implantu AnyRidge posiada specjalną powłokę powierzchniową o nazwie Xpeed. Udowodniono już, że ta wyjątkowa hydrotermiczna inkorporacja jonów wapnia aktywuje osteoblasty i przyspiesza osteointegrację, niezbędną dla stabilizacji wtórnej. Dodatkowo podczas produkcyjnego tworzenia powierzchni Xpeed, powierzchnia S-L-A jest całkowicie neutralizowana w celu usunięcia resztek kwasowych. Niebieski kolor Xpeed jest symbolem czystości.

Dowiedz się więcej o Xpeed®
Kompletna protetyka możliwa już w 4 tygodnie

Początkowa stabilizacja implantów AnyRidge® jest zwykle wysoka, mierzona współczynnikiem stabilności implantu (ISQ) i momentem obrotowym (IT). Orientacyjnie, ISQ ≥ 60 i IT ≥ 45 N / cm są wymagane do natychmiastowego obciążenia funkcjonalnego.

W przeciwieństwie do innych systemów implantologicznych, wartości ISQ dla implantów AnyRidge® są utrzymywane lub rosną w czasie, co wskazuje na szybką osteointegrację i skuteczną stabilizację wtórną.2,3

Double Offset ®

Maksymalne zachowanie kości korowej

Brak obciążena w obrębie kości korowej pomaga zapobiegać resorpcji kości po implantacji.
Zaawansowana konstrukcja typu double-offset umożliwia maksymalne zachowanie kości korowej wokół implantów. Poza osteointegracją AnyRidge® zapewnia piękną linię dziąsła poprzez zachowanie i utrzymanie większej ilości kości korowej.

Konstrukcja
‘Double Offset’
dla lepszych tkanek okołobrzeżnych
Więcej kości korowej

= większa objętość tkanek miękkich
= piękna linia dziąseł

Biologiczna linia S.

Lepszy biotyp okołowszczepowy i lepszy profil wyłaniania są zapewnione dzięki biologicznej lini S.6,7

Protetyka i połączenie

WSKAZÓWKI KLINICZNE:

Najlepszym sposobem na osiągnięcie idealnej stabilizacji pierwotnej jest wprowadzenie maszynowe implantu AnyRidge do momentu aż nad wyrostkiem zębodołowym będą wystawał 1 lub 2 zwoje gwintu. Wówczas najlepiej jest dokręcić implant ręcznie do pożądanej głębokości.

Bibliografia
 1. McCullough JJ , Klokkevold PR The effect of implant thread design on implant stability in the early post-operative period
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27699890
 2. Raquel Zita Gomes, Implant Stability in Posterior Maxilla: A controlled Clinical Trial
  https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/6825213/
 3. Guiseppe Luongo, Immediate functional loading of single implants: A multicentre study with 4 years of follow-up
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5928471/
 4. S.-Y. Lee, The cytocompatability and osseointegration of Ti implants with Xpeed surfaces
  http://www.megagenitalia.it/wp-content/uploads/2017/02/4.-COIR-2011-XPEED.pdf
 5. F.G. Mangano Early bone formation around immediately loaded implants with nanostructured calcium-incorproated and machined surface: a randomized controlled histologic and histophometric study in human posterior maxilla
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28154996
 6. Ueli Grunder Influence of the 3-D Bone-to-Implant Relationship on Esthetics
  https://pdfs.semanticscholar.org/0517/97dcac50b8cf3591323421f5ddb6ee794c5e.pdf
 7. Nozawa Biologic ratio of supra-implant mucosa
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19655487