Kluczowe zalety

 • System implantologiczny AnyOne® został stworzony jako rozwiązanie przyjazne dla tkanek, przyjazne dla lekarza i przyjazne dla pacjenta.
 • Uproszczony protokół chirurgiczny z przewidywalną stabilizacją pierowtną.
 • System uproszczony, oparty na jednej platformie protetycznej ( wewnętrzne połaczenie sześciokątne (heksagon), połaczenie stożkowe 11 stopni)
AnyOne® dla każdego implantologa i każdego pacjenta

AnyOne® to lepsze doświadczenia i satysfakcja dla:
Dla dentystów: wygodne umieszczenie implantu, silna stabilizacja pierwotna, doskonała odpowiedź tkanek miękkich i twardych oraz krótszy całkowity czas leczenia.
Dla pacjentów: małoinwazyjny zabieg z mniejszym bólem, krótszym czasem gojenia i lepszymi wynikami estetycznymi.

Uproszczony protokół chirurgiczny z przewidywalną stabilizacją pierwostną
Konstrukcja uchwytu umożliwia łatwiejsze wiercenie w kości o dowolnej gęstości, zapewniając jednocześnie wysoką stabilizację pierwotną implantu.

Zarys porojektu
Przyjazny dla tkanek
 • Zoptymalizowana powierzchnia – Xpeed
 • Lepsza reakcja kości korowej z uwagi na mniejsze naprężenia dzięki kształtowi implantu.
 • Lepsza reakcja kości gąbczastej dzięki równomiernemu rozkładowi naprężeń.
 • Lepsza odpowiedź tkanek miękkich ze względu na przyjazny, biologiczny kształt łącznika przypominający linię S.
Przyjazny dla lekarza
 • Uproszczony protokół chirurgiczny zapewniający przewidywalną stabilizację pierwotną.
 • Uproszczony system oparty na jednej platformie protetycznej.
 • Skrócony czas gojenia.
 • Wysoki poziom osteointegracji.
Przyjazny dla pacjenta
 • Minimalnie inwazyjne zabiegi chirurgiczne.
 • Krótszy czas dolegliwości pozabiegowych i skrócenie czasu leczenia.
 • Lepsze efekty estetyczne.
Różnorodny wybór implantów gwarancją przewidywalnej stabilizacji pierwotnej

Implant dla kości twardej
Łatwe i proste umieszczenie implantu we wszystkich przypadkach.

∅3.5, ∅4.0, ∅4.5, ∅5.0, ∅6.0, ∅7.0

Implant dla kości miękkiej
Wydłużony gwint zapewnia znacznie większą stabilizację pierwotną.

∅4.5, ∅5.5, ∅6.5, ∅7.5, ∅8.0

Wyjątkowe przypadki kliniczne
„Implant Specjalny 7 mm” może być stosowany w przypadku nieregularnego grzbietu wyrostka zębodołowego z ograniczonym dostępnym wymiarem pionowym.

∅4.5, ∅5.0, ∅6.0, ∅7.0

KnifeThread ®

Dzięki unikalnemu rozwiązaniu KnifeThread® firmy MegaGen i konstrukcji super samogwintującej, można uzyskać lepszą stabilizację pierwotną w każdej zagrożonej sytuacji kostnej. Konstrukcja umożliwia kondensację kości, delikatne rozszerzanie się grzbietu, zmaksymalizowaną odporność na siły ściskające i zminimalizowaną siłę ścinającą. 1

+ Dowiedz się więcej o KnifeThread®
- Mocne
- Szybsze
- Bezpieczniejsze

Aby zwiększyć stabilizację implantu AnyRidge posiada specjalną powłokę powierzchniową o nazwie Xpeed. Udowodniono już, że ta wyjątkowa hydrotermiczna inkorporacja jonów wapnia aktywuje osteoblasty i przyspiesza osteointegrację, niezbędną dla stabilizacji wtórnej. Dodatkowo podczas produkcyjnego tworzenia powierzchni Xpeed, powierzchnia S-L-A jest całkowicie neutralizowana w celu usunięcia resztek kwasowych. Niebieski kolor Xpeed jest symbolem czystości.

+ Dowiedz się więcej o Xpeed®
Uproszczony protokół chirurgiczny zapewniający przewidywalną stabilizację pierwotną

Specjanly kształt implantów umożliwia ich wprowadzenie w taknke kostną dodolnej gęstości z zapewnieniem wysokiej stabilizacji pierwotnej. Zaleca się umieszczanie implantów 0,5mm podkorowo.

Sekwencja wiercenia
Protetyka kompatybilna i pojedyncza platforma

Wygodny rodzaj połączenia protetycznego jednakowy dla wszystkich rozmiarów implantów z wewnętrznym połączeniem sześciokątnym (heks) o zbieżności 11 °.

Biologiczna linia S.

Lepszy biotyp okołowszczepowy i lepszy profil wyłaniania są zapewnione dzięki biologicznej lini S.

Skośne krawędzie platformy łączników AnyOne są idealne dla prac protetycznych z tlenku cyrkonu wykonywanych techniką CAD/CAM.

Szeroka oferta protetyczna od uzupełnień konwencjonalnych do cyfrowych

Każdy przypadek, każdy kształt, każdy rozmiar… wszystko zostało rozważone, aby zaspokoić każdą potrzebę kliniczną

Bibliografia
 1. McCullough JJ , Klokkevold PR The effect of implant thread design on implant stability in the early post-operative period
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27699890
 2. Raquel Zita Gomes, Implant Stability in Posterior Maxilla: A controlled Clinical Trial
  https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/6825213/
 3. Guiseppe Luongo, Immediate functional loading of single implants: A multicentre study with 4 years of follow-up
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5928471/
 4. S.-Y. Lee, The cytocompatability and osseointegration of Ti implants with Xpeed surfaces
  http://www.megagenitalia.it/wp-content/uploads/2017/02/4.-COIR-2011-XPEED.pdf
 5. F.G. Mangano Early bone formation around immediately loaded implants with nanostructured calcium-incorproated and machined surface: a randomized controlled histologic and histophometric study in human posterior maxilla
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28154996
 6. Ueli Grunder Influence of the 3-D Bone-to-Implant Relationship on Esthetics
  https://pdfs.semanticscholar.org/0517/97dcac50b8cf3591323421f5ddb6ee794c5e.pdf
 7. Nozawa Biologic ratio of supra-implant mucosa
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19655487